Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,

(1 List do Tymoteusza 2:5, Biblia Tysiąclecia)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001