Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości -

(2 List do Tymoteusza 3:16, Biblia Tysiąclecia)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001