(24) był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę [wiernzch] dla Pana.

(Dzieje Apost. 11:24, Biblia Tysiąclecia)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001