Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne.

(Dzieje Apost. 4:32, Biblia Tysiąclecia)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001