Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:

(List do Efezjan 2:8, Biblia Tysiąclecia)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001