Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.

(Ks. Izajasza 49:15, Biblia Tysiąclecia)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001