Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie pociechy.

(Ks. Izajasza 66:13, Biblia Tysiąclecia)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001