(29) Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.

(Ew. Jana 1:29, Biblia Tysiąclecia)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001