(14) Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz, i Demas.

(List do Kolosan 4:14, Biblia Tysiąclecia)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001