(16) Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.

(Ew. Mateusza 16:16, Biblia Tysiąclecia)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001