Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka.

(Ks. Psalmów 51:7, Biblia Tysiąclecia)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001