Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.

(List do Rzymian 10:17, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001