W sercu swym przechowuję Twą mowę, by nie grzeszyć przeciw Tobie.

(Ks. Psalmów 119:11, Biblia Tysiąclecia)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001