strona główna

Teofil (gr. Theophilos) - kochający Boga, chrześcijanin, prawdopodobnie Rzymianin. Ten, któremu Łukasz zadedykował zarówno swą Ewangelię (Łuk. 1:3) jak i Dzieje Apostolskie (1:1). Nic więcej o nim nie wiemy. Z faktu, że Łukasz zwraca się do niego "dostojny Teofilu" oraz z tego, iż Paweł używa tego samego tytułu w odniesieniu do Feliksa (Dz. 23:26; 24:3) i Festusa (26:25), wnioskować można, że Theofil był osobą znaczącą, prawdopodobnie był rzymskim oficerem. [Easton's Bible Dictionary]

czym jest theophilos? pobierz za darmo zarejestruj program zostań autorem nasze produkty theophilos studio zakupy on-line pomoc techniczna

Czym jest Theophilos?

Podstawowym zadaniem programu jest umożliwienie prowadzenia studiów nad Biblią i innymi pismami chrześcijańskimi. Jednakże program można wykorzystywać również w pracy nad dowolnymi innymi dokumentami, które nie dotyczą spraw religijnych. Można w to włączyć np. poezję, prozę a w szczególności dokumentację techniczną czy dokumenty firmowe. Jeśli twoją potrzebą jest by program był po prostu ogólną przeglądarką dokumentów - nie ma do tego żadnych przeciwskazań.

Przede wszystkim jednak, Theophilos umożliwia w szybki i wygodny sposób studiować Boże Słowo. Cechuje się właściwościami, których nieoczekiwałbyś w bezpłatnym programie. Fakt, że Theophilos jest bezpłatny nie powinien w żaden sposób znaczyć, że "otrzymujesz to, za co zapłaciłeś" bo tak naprawdę to otrzymujesz pakiet o dużej wartości, który może rozrosnąć się jeszcze bardziej, gdy dodasz do niego wiele dostępnych modułów rozszerzających jego możliwości. Pod względem wyposażenia i możliwości program przewyższa większość konkurencyjnych produktów. Wartość zestawu powiększa wciąż rosnąca biblioteka dodatkowych modułów. Za pomocą programu Scribe for Theophilos możesz je tworzyć samodzielnie!

Dlaczego warto korzystać z programu Theophilos?

Celem pakietów oprogramowania takich jak Theophilos nie jest zastąpienie drukowanych wersji Biblii czy dzieł encyklopedycznych. Drukowana Biblia zawsze powinna stanowić podstawę twojego czasu poświęcanego na czytanie i modlitwę. Niemniej jednak oprogramowanie biblijne ma wiele ważnych zalet w stosunku do materiałów drukowanych. Studia wspierane komputerowo są o wiele wygodniejsze, sprawniejsze, szybsze i co więcej efektywniejsze. Nie tylko posiadasz natychmiastowy dostęp do każdego wersetu dowolnej wersji Biblii, ale w Theophilos szukanie jakiegokolwiek słowa, grupy słów czy frazy stanowi błahostkę. Ponieważ program stanowi kompletną konkordancję elektroniczną, godziny poszukiwań stają sekundami. Za naciśnięciem myszy otrzymujesz dostęp do szeregu materiałów referencyjnych napisanych przez szanowanych nauczycieli Słowa Bożego, które nie zajmują żadnego miejsca na twoim biurku, jak również innych książek dostępnych w postaci dodatkowych modułów. W chwili obecnej na naszej płycie Theophilos Studio oferujemy wiele modułów. Inne moduły można bezpłatnie pobrać ze stron WWW. Możesz ponadto zapisywać swoje wiadomości w formie elektronicznej do dalszego przetwarzania. W Theophilos możesz także przeszukiwać wszystkie swoje pisma.

Używając programu Theophilos będziesz mógł nie tylko czytać, ale również słuchać Słowa Bożego. Możesz także nagrywać swoje własne przypisy dźwiękowe lub tworzyć imponujące prezentacje multimedialne ze Słowa Bożego. Z płytą CD-ROM Theophilos Studio doświadczysz mocy multimediów w oprogramowaniu biblijnym.

W chwili obecnej oprogramowanie biblijne jest koniecznością dla każdego nauczyciela i poważnego studenta Biblii. Ufamy, że Theophilos okaże się jednym z najlepszych narzędzi stworzonych do tych potrzeb.

Najważniejsze cechy programu

 • Program jest BEZPŁATNY, możesz także zamówić komercyjną wersję wyposażoną w setki megabajtów multimedialnych zasobów.
 • Z programem możesz porozumieważ się w wielu językach, m.in. Polskim, Angielskim, Niemieckim, Włoskim, Hiszpańskim, Portugalskim, Słowackim, Czeskim, Romuńskim, Rosyjskim... żaden ci nie pasuje? Nie ma problemu. Możesz samodzielnie wykonać własny moduł językowy. Nie potrzeba do tego żadnych specjalnych narzędzi.
 • Jest to idealny program do pracy w środowisku sieciowym.
 • Program jest bardzo szybki. Większość operacji przeszukiwania Biblii trwa poniżej sekundy (na komputerze z procesorem Pentium™).
 • Program umożliwia kompleksowe wyszukiwanie - pojedyńcze słowa, wiele słów, frazy, wyrażenia regularne z użyciem NOT, OR, AND, *, ~. Posługujesz się do tego wygodnym interfejsem. Rezultaty poszukiwań są pamiętane, można je ponownie przeszukiwać. Oprócz tekstu Biblii możesz przeszukiwać dowolny z dokumentów programu Theophilos
 • Program w dużym stopniu można konfigurować do własnych potrzeb. Może działać i wyglądać tak jak chcesz (np. możesz zmieniac czcionkę w dowolnym okienu programu).
 • Każdy program biblijny umożliwi ci czytanie tekstu Biblii jednak tylko Theophilos pozwoli ci także go wysłuchać.
 • Theophilos posiada zaawansowane wsparcie dla multimediów. Możesz nagrywać własne narracje lub tworzyć prezentacje zawierające obrazy, dźwięk z poruszającym się tekstem. Teraz możesz powiedzieć MULTIMEDIA.
 • Za pomocą programu możesz odtwarzać dżwięki (muzykę) w formacie WAV oraz MPEG Layer 3 (MP3), przeglądać dowolne obrazy w formacie BMP oraz JPEG.
 • Jednocześnie możesz mieć otwartych wiele dokumentów, każdy w osobnym oknie lub jeden dokument w wielu oknach.
 • Liczba modułów, które możesz dołączyć jest nieograniczona.
 • Możesz synchronizować przeglądanie tekstu Biblii i komentarzy. Sam decydujesz, które okienka są ze sobą zsynchronizowane. Dostępne są przy tym dwa tryby pracy.
 • Program umożliwia porównywanie interlinearne różnych tłumaczeń Biblii werset pod wersetem w jedym oknie.
 • W każdym momencie możesz przełączyć się na dowolne tłumaczenie Biblii przez wybranie opcji w menu lub skrót klawiszowy.
 • Możesz używać zakładek, które umożliwią ci zaznaczenie dowolnego miejsca w tekście i powrót do niego przez opcję w menu lub skrót klawiszowy.
 • Jednocześnie możesz otworzyć nielimitowaną liczbę przypisów, słowników, tematów, odnośników.
 • Wszystko możesz skopiować do schowka, napisać i wydrukować używając pięciu predefiniowanych styli.
 • Program sam rozpoznaje odwołania do wersetów w Biblii, przypisów i terminów w słownikach.

Wierzymy, że docenisz te i wiele innych cech programu. Zapraszamy do samodzielnego zapoznania się z nim. W każdej chwili możesz pobrać go za darmo.

Co otrzymujesz wraz z programem?

Bezpłatny zestaw zawiera:

 • Pełną wersję programu Theophilos Bible Software. Nie ma opłaty rejestracyjnej. W programie nie ma reklam. To nie jest wersja demo lub uproszczona (ang. lite).
 • Pełen tekst Biblii w języku polskim - Biblię Gdańską (zawiera Nowy i Stary testament).
 • Trzy słowniki biblijne w języku polskim - Terminów Biblijnych, Miejsc Biblijnych i Imion Biblijnych oraz pełą wersję słownika w jęz. angielskim Easton's Bible Dictionary.
 • Pełną wersję komentarza do Biblii w języku angielskim Matthew Henry's Commentary.
 • Pokaz multimedia Bible narration zawierający fragmenty narracji Biblii oraz przykładowe obrazy.
 • Przykładowe tematy oraz listy odnośników, które pomogą ci utworzyć własne.
 • Wyznanie wiary chrześcijańskiej.
 • Fragmenty muzyki w wykonaniu zespołu Grupa Mojego Brata pod tytułem "Pójdź za mną". Copyright © 1989 Grupa Mojego Brata. Użyto za zgodą zespołu.

Do czego możesz program wykorzystać?

Możesz...

 • Poruszać się po tekście Biblii
 • Prowadzić rozległe badania Biblii
 • Porównywać różne wersje Biblii
 • Korzystać ze słowników
 • Korzystać z przypisów i komentarzy
 • Przeglądać pisma chrześcijańskie
 • Tworzyć własne słowniki i tematy
 • Tworzyć własne przypisy i komentarze
 • Tworzyć listy odnośników i zakładek
 • Przeszukiwać własne dokumenty
 • Słuchać narracji Biblii i oglądać prezentacje (a także tworzyć własne)
 • Nagrywać własne komentarze do dowolnego wersetu Biblii
 • Dołączać dźwięki i obrazy do wersetów Biblijnych
 • Dodawać własne obrazy i dźwięki do menu
 • Używać programu Theophilos w sieci
 • Kopiować i drukować wszystko co widzisz na ekranie za pomocą prostego okna dialogowego
 • Zmieniać czcionkę w dodolnym oknie
 • Komunikować się z programem w językach Polskim, Angielskim, Niemieckim, Włoskim, Słowackim, Czeskim, Romuńskim (możesz stworzyć własny moduł językowy)
 • Ustawiać opcje programu
 • Theophilos posiada ułatwienia dla osób z upośledzonym wzrokiem
 • Rozdawać program znajomym...

To jeszcze nie wszystko!

Dla wszystkich zaawansowanych studentów Biblii czy też wszystkich, którzy pragną studiować Słowo Boże w większym wymiarze, oferujemy wiele dodatkowych modułów na płycie płycie CD-ROM Theophilos Studio. Możesz także sam zostać autorem modułów do programu Theophilos! Oferujemy w tym celu specjalne narzędzie zwane Scribe for Theophilos, które pomoże ci tworzyć i dystrybuować własne moduły. Możesz traktować moduły jak książki, które będziesz mógł dołączać kolejno do swojej biblioteki zarządzanej przez program Theophilos. Na płycie CD znajdziesz wiele tłumaczeń Biblii, słowniki, komentarze, pisma i inne materiały do prowadzenia studiów (narracje, ilustracje, mapy, muzykę). Niektóre z tych modułów możesz pobrać z naszego serwera. Pełen zestaw dodatków jest jednak dostępny wyłącznie na płycie CD. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się się więcej o Theophilos Studio i jego zawartości.

Wierzymy, że jeśli raz użyjesz programu Theophilos będziesz z niego korzystał na stałe, cieszył się nim i oddawał chwałę Bogu.


Copyright © 2000-2006 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Theophilos™ is Copyright © 1997-2006 Ivan Jurik. All Rights Reserved.