strona główna

czym jest theophilos? pobierz za darmo zarejestruj program zostań autorem nasze produkty theophilos studio zakupy on-line pomoc techniczna

Współczesne tłumaczenia Biblii

Ponieważ większość współczesnych tłumaczeń Biblii chroniona jest prawem autorskim nie możemy ich rozpowszechniać nieodpłatnie. Byłoby to naruszeniem własności intelektualnej osoby lub organizacji, posiadającej prawo do danego tłumaczenia. Chcąc postępować zgodnie z prawem wystąpiliśmy do właścicieli o pozwolenia na użycie poszczególnych tekstów Biblii w programie Theophilos.

  • W przypadku Biblii Warszawskiej (tzw. Brytyjskiej), do której prawa posiada Towarzystwo Biblijne w Polsce, otrzymaliśmy zgodę na sprzedaż Biblii wyłącznie w wersji komercyjnej programu Theophilos. A zatem chcąc korzystać z tego tłumaczenia należy zakupić program Theophilos Studio.

  • Dużo gorzej przedstawia się sytuacja w przypadku Biblii Tysiąclecia, do której prawa posiada Wydawnictwo Pallottinum. W ciągu ostatniego roku dwukrotnie występowaliśmy z prośbą o pozwolenie na dołączenie tego tłumaczenia w skład programu Theophilos. Dyrektor Wydawnictwa, ks. Stefan Dusza odpowiedział, iż obecnie Pallottinum nie planuje udostępniania tekstu Biblii Tysiąclecia w publikacjach elektronicznych, motywując to troską o dobro Biblii oraz pożytkiem potencjalnych użytkowników:

    "Pallottinum nie planuje obecnie udostępniania tekstu Biblii Tysiąclecia na zewnątrz do publikacji elektronicznych, nie jest jednak wykluczone, że utworzenie inicjatywy wspólnej o charakterze ekumenicznym w nieodległym terminie nastąpi. Podyktowane jest to wieloma względami, ale przede wszystkim dobrem Dzieła, jakim jest Biblia i pożytkiem potencjalnych użytkowników. Miło nam będzie widzieć THEOPHILOS w gronie życzliwych partnerów tej idei. W związku z powyższym nie możemy udzielić zgody na umieszczenie w Waszym programie Biblii Tysiąclecia."

    Szanujemy tą decyzję, dlatego też Biblia Tysiąclecia nie będzie oficjalnie dostępna. Osoby, które chciałyby otrzymać nieoficjalną, nieautoryzowaną, testową wersję modułu z tekstem Biblii Tysiąclecia prosimy o wypełnienie zamówienia, umieszczonego u dołu niniejszej strony.

  • Kolejnym współczesnym tłumaczeniem Bibli jest Biblia Warszawsko-Praska, wspaniale przetłumaczona przez Biskupa Kazimierza Romaniuka. Dwukrotnie zwracaliśmy się do Jego Ekscelencji z prośbą o wydanie pozwolenia na wykorzystanie tekstu Biblii Warszawsko-Praskiej. Dotychczas nie otrzymaliśmy jakiejkolwiek odpowiedzi. Dlatego też, do czasu wydania oficjalnej zgody, Biblia ta będzie dostępna wyłącznie w formie nieoficjalnej, testowej. Osoby zainteresowane tym tłumaczeniem prosimy o wypełnienie zamówienia, umieszczonego u dołu niniejszej strony.

Digital Gospel posiada przygotowane moduły z wszystkimi wpółczesnymi tłumaczeniami Biblii. Moglibyśmy zaoferować je nieodpłatnie na naszych stronach internetowych. Chcemy jednak być w zgodzie z prawem a przede wszystkim z sumieniem. Dlatego też zmuszeni jesteśmy do poddania się decyzjom właścicieli praw autorskich, którzy, jak widać z przedstawionego raportu, nie zezwalają lub ograniczają swobodną i nieodpłatną dystrybucję Biblii w postaci elektronicznej.


Biblie dla programu Theophilos

Osoby zainteresowane nieodpłatnym otrzymaniem modułu do Programu Theophilos, zawierającego Biblię Tysiąclecia lub Biblię Warszawsko-Praską proszone są o wypełnienie niniejszego formularza. W odpowiedzi prześlemy informację na podany adres E-Mail. Można też posłać pustą wiadomość na adres tlumaczenia-biblii@digital-gospel.com by autoresponder odesłał potrzebne informacje.

Niniejsze dane osobowe służą wyłącznie identyfikacji użytkownika i nie są oraz nigdy nie będą udostępniane oraz wykorzystywane w innych celach.

Proszę o nadesłanie informacji o możliwości otrzymania modułu do Programu Theophilos z nieautoryzowaną, testową wersją Biblii Tysiąclecia oraz Biblią Warszawsko-Praską.
Imię i nazwisko:
E-Mail:
Adres:
Proszę mnie informować o nowych wersjach programu Theophilos oraz o pojawieniu się nowych modułów i rozszerzeń


Copyright © 2000-2006 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Theophilos™ is Copyright © 1997-2006 Ivan Jurik. All Rights Reserved.