Dokumentacja displayVerse

Funkcji displayVerse można używać do wstawiania wersetów z Biblii 2000 na dowolną stronę HTML

Instalacja:

W nagłówku strony (sekcja HEAD) dołączyć bibliotekę

<script type="text/javascript" src="https://www.biblia.info.pl/api/displayVerse.min.js"></script>

Użycie:

Jeśli chcesz umieścić werset "samodzielny", to należy użyć znacznika "div"

<div id="werset_nr1"></div>

Następnie uzyj wywołania funkcji displayVerse podając gdzie i jaki werset wstawić np.

<script> displayVerse('werset_nr1', '2tm2.3***/tbw/o'); </script>

Jeśli chcesz wyświetlić werset w innym tekście (np. w znaczniku "p") należy użyć znacznika "span"

<p> Lorem ipsum dolor sit amet, <span id="werset_nr2"></span> consectetur adipiscing elit. </p>

Następnie uzyj wywołania funkcji displayVerse podając gdzie i jaki werset wstawić np.

<script> displayVerse('werset_nr2', 'Gen1.1-10'); </script>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Aby oddzielić tekst nową linią trzeba użyć znacznika "br"

<p> Lorem ipsum dolor sit amet, <br/><span id="werset_nr3"></span><br/> consectetur adipiscing elit. </p>

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit.

Następnie uzyj wywołania funkcji displayVerse podając gdzie i jaki werset wstawić np.

<script> displayVerse('werset_nr3', 'j5.24/tsz'); </script>

Wywowałnia funkcji "displayVerse" moga też być zgromadzone razem, na końcu strony np.

<script> displayVerse('werset_nr1', '2tm2.3***/tbw/o') displayVerse('werset_nr2', 'Gen1.1-10') displayVerse('werset_nr3', 'j5.24/tsz') </script>

Autorem kodu JS i dokumentacji jest Adam Wasilewski