Biblia Ekumeniczna na czytniki

22 listopada 2018 ukazała się Biblia Ekumeniczna w formie elektronicznej – najważniejszy polski przekład biblijny od wielu lat.

Biblia Ekumeniczna to pierwszy ekumeniczny przekład Pisma Świętego na język polski. Trwające około dwadzieścia lat prace rozpoczęto w 1994 r. a 17 marca 2018 r. ogłoszono wydanie całości dzieła. Przekład ten jest wspólnym dziełem tłumaczy, językoznawców i redaktorów z jedenastu Kościołów członkowskich Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Kościoły chrześcijańskie w Polsce, partycypujące w tym dziele, wspólnego i zaakceptowanego tekstu biblijnego w języku polskim, jednocześnie wiernego treści oryginałów.

Nad przekładem pracowało łącznie trzydzieści osób, w tym dwudziestu tłumaczy pochodzących z siedmiu Kościołów, a konsultacje nad tekstem przekładu prowadzono w sumie z jedenastoma Kościołami działającymi w Polsce. Jako naczelną zasadę w swej pracy tłumacze i redaktorzy przyjęli wierność oryginałowi.

Przekład ten cechuje piękna polszczyzna – wolna od archaizmów i zrozumiała dla współczesnego Czytelnika.

Twórcy przekładu sięgnęli po nowsze próby interpretacji pewnych tekstów stąd np. tłumaczenie Mt 16, 22-23 czy też J 1, 1-4 odbiegają od stosowanych dotąd rozwiązań. Z przekładu usunięto niektóre wersety, mające słabsze potwierdzenie w zachowanych rękopisach, a obecne w starszych tłumaczeniach. Przeniesione zostały do przypisów, podobnie jak alternatywne możliwości tłumaczenia niektórych wersetów. Przy Psalmach zamieszczono wokalizację hebrajskich znaków alfabetycznych obrazującą zastosowanie akrostychów, co zdecydowanie ułatwia ich interpretację. Podobnie jak w niektórych angielskich przekładach, imię Jahwe w Starym Testamencie, tradycyjnie oddawane zamiennikiem „Pan”, pisane jest kapitalikiem („PAN” lub „BÓG”).

Wbrew dotychczasowej praktyce Towarzystwa Biblijnego w Polsce (a za wymogami Kościoła rzymskokatolickiego) zamieszczono wstępy do poszczególnych ksiąg. Wydanie zawiera także odnośniki do miejsc paralelnych w Biblii, oraz przypisy dotyczące wyjaśnień słów, lub alternatywnych wariantów. Pominięto objaśnienia o charakterze doktrynalnym.

Ilustracja pochodzi z serwisu Świat Czytników

Wydanie elektroniczne wyróżnia się wygodną i intuicyjną nawigacją, a wszystkie przypisy (których jest ponad 30 tysięcy) oraz odnośniki do miejsc paralelnych (ponad 50 tysięcy) mają formę aktywnych linków, co czyni z ebooka wyjątkowe narzędzie do studiowania Słowa Bożego. Koordynatorem wydania wersji elektronicznej była fundacja Logos Media.

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją wersji elektronicznej Biblii Ekumenicznej w serwisie Świat Czytników.

E-Booka można zakupić między innymi w księgarni Virtuallo.Jeden komentarz do “Biblia Ekumeniczna na czytniki

  • Posiadam i używam bo wreszcie trafiłem na odpowiednie polskie tłumaczenie Biblii.
    Osobiście jestem usatysfakcjonowany tym tłumaczeniem, wiernie oddany tekst hebrajski jeśli chodzi o Stary Testament i chyba odchodzą np. od łacińskiego wpływu Wulgaty, choćby w Księdze Koheleta (Kaznodziei Salomona), zastępując słowo „marność”, przymiotnikiem „ulotne”, co bardziej moim skromnym zdaniem oddaje hebrajskie słowo הָבֶל – hewel/hebel. Lub Przysłów (Przypowieści Salomona)
    Serdecznie pozdrawiam w Chrystusie Jezusie Panu naszym. 🙂

Dodaj komentarz