Ewangelia według Św. Marka

Niemal z pewnością spisana najwcześniej ze wszystkich Ewangelii. Jest to Ewangelia krótka, w której akcja posuwa się szybko. Mogła ona zostać napisana, by pomóc chrześcijanom w przekonywaniu innych do prawdy o Jezusie.

Treść

Część 1: Wydarzenia z czasów nauczania Jezusa 1-8,26

 • Przygotowanie 1,1-13
 • Jezus zaczyna nauczać i uzdrawiać w Galilei 1,14-3,6
 • Dalsze nauczanie w Galilei 3,7-6,13
 • Jezus wychodzi z Galilei 6,14-8,26

Część 2: Jerozolima i ostatnie dni 8,27-16,8

 • Przygotowanie do męki i śmierci 8,27-10,52
 • Jezus naucza w Jerozolimie 11-13
 • Namaszczenie Jezusa, Ostatnia Wieczerza 14,1-31
 • Pojmanie Jezusa i sąd 14,32-15,15
 • Jezus zostaje ukrzyżowany 15,16-41
 • Pogrzeb i zmartwychwstanie Jezusa 15,42-16,8
 • Zakończenie 16,9-19 (tekstu tego brak w niektórych rękopisach, został najprawdopodobniej dodany, żeby zakończenie Ewangelii nie było tak gwałtowne).

Autor i czas spisania

Wczesna tradycja wiąże tę Ewangelię z Janem Markiem, uczniem wymienionym w Dziejach. Działał on od wczesnych dni Kościoła w Jerozolimie. Tradycja, a także treść zawartej w Ewangelii historii sugeruje, że głównym źródłem informacji Marka był Piotr i że Ewangelia ta została spisana w Rzymie. Z tej Ewangelii, spisanej prawdopodobnie pomiędzy rokiem 60 a 70 po Chr., korzystali Mateusz i Łukasz.

Główne wydarzenia

 • Jan Chrzciciel przygotowuje drogę 1
 • Chrzest i kuszenie Jezusa 1
 • Powołanie Dwunastu 3
 • Nakarmienie pięciu tysięcy 6
 • Przemienienie 9
 • Triumfalny wjazd Jezusa 11
 • Ostatnia Wieczerza 14
 • Pojmanie Jezusa, sąd i śmierć 14-15
 • Zmartwychwstanie 16

Sławne fragmenty

 • Dobra Nowina 1,14-15 „Staniecie się rybakami ludzi” 1,16-20
 • Przebaczenie grzechów, uzdrowienie paralityka 2,1-12
 • Powołanie Dwunastu 3,13-19
 • „Kto jest największy?” 9,33-37
 • „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie …” 10,13-16
 • Bogaty młodzieniec 10,17-31
 • „Okup za wielu” 10,42-45
 • Wypędzenie przekupniów 11,15-17
 • Największe przykazanie 12,28-34

Główne tematy

Gdy Ewangelia według św. Mateusza skupia się na Jezusie jako nauczycielu, Marek pokazuje Go jako człowieka czynu. Ewangelia ta składa się głównie z krótkich epizodów, z których większość opowiada, co Jezus zrobił. Zwrot „zaraz też” występuje tu wiele razy. Pokazane jest, jak apostołowie z trudem rozumieją, kim jest Jezus (może to być świadectwem wpływu Piotra na Marka). Jezusowi zależy na utrzymaniu swej roli Mesjasza w tajemnicy przed ludźmi, którzy nie zrozumieliby tego, co ma na myśli. Często nazywa się „Synem Człowieczym” (wizja Daniela). Ewangelia szybko przechodzi od Piotrowego wyznania wiary (rozdz. 8) do śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Kluczowym fragmentem są słowa, „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać życie swoje na okup za wielu” (10,45).

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz