Jezus wierzył w Stary Testament

Debata na temat dokładności Biblii nie jest drugorzędną, teoretyczną troską. Stawką jest bowiem zagrożenie integralności samego Jezusa Chrystusa. Jezus zaakceptował prawdziwość historii, o których opowiada Stary Testament i swoje nauczanie budował w oparciu o te historyczne fakty.

Oto lista odniesień Chrystusa do różnych wydarzeń ze Starego Testamentu. Co ciekawe, są to takie wydarzenia, które sceptycy często uważali za mit. Jezus wierzył w:

1. W biblijny opis stworzenia świata (Mk 10: 6-9)
2. W historyczność Adama i Ewy (Mt 19:4-5)
3. W zamordowanie Abla przez Kaina (Mt 23:35 ; Łk 11:51)
4. W historyczność Noego i Arki Noego (Łk 17:26)
5. W globalny potop, który był Sądem Bożym nad ówczesnym światem (Mt 24:37-39)
6. W historyczność Abrahama (J 8:56-58)
7. W historyczność Lota (Łk 17:28)
8. W unicestwienie Sodomy i Gomory poprzez ogień (Łk 17:29)
9. W przemianę żony Lota w słup soli (Łk 17:32)
10. W Abrahama, Izaaka i Jakuba – nie tylko jako historyczne postacie, ale jako osoby, które żyły w czasie, kiedy był na ziemi (Mt 22:32; J 4:12)
11. W to, że Bóg objawił się Mojżeszowi w gorejącym krzewie (Mk 12:26)
12. W zaopatrywanie wędrującego Narodu Izraelskiego przez Boga w mannę (J 6:32)
13. W to, że Mojżesz był autorem m.in. Księgi Rodzaju (Łk 24:27; J 5:46-47)
14. W wywyższenie węża na pustyni (J 3:14)
15. W czyny króla Dawida (Mt 12:3; Mk 2:25; Łk 6:3)
16. W to, że Dawid był autorem części Psalmów (Mt 22:42-45; Mk 12:35-37; Łk 20:42-44)
17. W mądrość króla Salomona (Mt 12:42)
18. W wyjątkowe cuda Eliasza i Elizeusza (Łk 4:25-27)
19. W połknięcie Jonasza przez wielką rybę (Mt 12:39-40)
20. W to, że Izajasz był autorem księgi noszącej jego imię (Mt 13:14; J 12:38)
21. W to, że Daniel był autorem księgi noszącej jego imię (Mt 24:15)

Mike Matthews

Artykuł ukazał się na stronie https://answersingenesis.org

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz