Ostatni trzej prorocy Starego Testamentu pracowali w czasach, gdy pierwsi Żydzi wrócili już z wygnania w Babilonie. Aggeusz, podobnie jak Zachariasz, zachęca naród do odbudowy Świątyni.

Treść

  • Wezwania do odbudowy Świątyni zostają wysłuchane 1
  • Splendor Świątyni 2,1-9 Błogosławieństwo Boga dla posłusznych 2,10-19
  • Obietnica dana namiestnikowi Zorobabelowi 2,20-23

Czas spisania

Aggeusz podaje dokładne daty. Wypowiadał proroctwa w 520 r. przed Chr. On i Zachariasz wymienieni są w Księdze Ezdrasza 5,1-2 i 6,14, jak nawołuJą ludzi do odbudowy Świątyni. Nową Swiątynię ukończono w roku 516 przed Chr.

Sławne cytaty

Niebezpieczeństwo załamania ekonomicznego 1,6

Przesłanie

Za namiestnika Zorobabela wygnańcy, którzy powrócili, rozpoczęli odbudowę nowej Świątyni, ale szybko zniechęcili się i porzucili ten zamiar. Zamiast tego zbudowali sobie wygodne domy. Aggeusz występuje przeciwko takim priorytetom. Inaczej niż w przypadku innych proroków, jego słowa znajdują oddźwięk. Uniwersalna waga jego słów leży w tym, że pokazują one, iż prawdziwe bezpieczeństwo można znaleźć dopiero wtedy, gdy najważniejsze stają się dla nas życzenia Boga.

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz