Wizje i proroctwa proroka Ezechiela na wygnaniu w Babilonie, kilka lat po roku 597 przed Chr.

Treść

Prolog: Wizja Boga i powolanie Ezechiela na proroka 1-3

Część 1 : Proroctwa dotyczące Jerozolimy 4-24

 • Przypowieść o upadku Jerozolimy 4-5
 • Koniec nadszedł 6-7
 • Wina Jerozolimy 8-11
 • Przypowieści, alegorie i proroctwa 12-17
 • Odpowiedzialność indywidualna 18
 • Bunt Izraela 19,1-20,44
 • Ogień i miecz 20,45-21,32
 • Zapowiedź zguby Izraela i zniszczenia Jerozolimy 22-24

Część 2: Proroctwa przeciwko obcym narodom 25-32

Część 3: Nadzieja na przyszłość 33-39

 • Prorok jako stróż 33,1-20
 • Wygnańcy słyszą o upadku Jerozolimy 33,21-33
 • Grzechy władców i ludu 34
 • Przeciwko Edomowi 35
 • Obietnice powrotu i nowego serca 36
 • Dolina wysuszonych kości 37
 • Przeciwko Gogowi 38-39

Część 4: Wizja nowej Świątyni 40-48

 • Plany budowy Świątyni 40-42
 • Chwała Pana powraca do Świątyni 43,1-12
 • Reguły dotyczące kultu i kapłaństwa 43,13-44,31
 • Reguły dotyczące przyszłego porządku świata 45-46
 • Źródło płynące ze Świątyni 47,1-12
 • Kraj i pokolenia 47,13-48,35

Czas i miejsce

Ezechiel w swojej księdze podaje kilka dokładnych dat. Jego powołanie nastąpiło w 592 r. przed Chr., pięć lat po jego wygnaniu do Babilonu. Ezechiel był młodszy od współczesnego mu Jeremiasza, lecz mieszkał w Babilonie, a nie w Jerozolimie. Głosi swoje proroctwa także po upadku Jerozolimy (586 r. przed Chr.) i przybyciu większej ilości żydowskich wygnańców do Babilonu. Jedna rzecz pozostaje zagadką: mimo iż mieszkał on w Babilonie, wiele jego proroctw dotyczy Jerozolimy i zawiera bardzo szczegółowe opisy wydarzeń tam zachodzących. Był to prawdopodobnie duchowy dar widzenia, choć być może w tym czasie odwiedził on Jerozolimę.

Prorok

Ezechiel został wzięty do niewoli do Babilonu z królem Jojakinem i pierwszą grupą wygnańców (wszyscy z wiodących rodów Judy) w 597 r. przed Chr. Należał do rodu kapłańskiego, choć został uprowadzony zbyt wcześnie, by zostać kapłanem. Stąd też interesował się szczególnie sprawami kultu i czystością rytualną. Miewał też wizje i wpadał w trans; w pełni oddał się przekazywaniu słowa Bożego. Objawiał je za pomocą przypowieści, alegorii i relacji ze swoich wizji.

Sławne fragmenty

 • Powołanie Ezechiela i jego wizja Bożej chwały 1-3
 • Odpowiedzialność osobista: "Umrze tylko ta osoba, która zgrzeszyła" 18
 • Prorok stróżem 33,1-20
 • Bóg pasterzem swego ludu 34,11-16
 • Nowe serce 36,22-32
 • Dolina wysuszonych kości 37
 • Życiodajna woda płynąca ze Świątyni 47,1-12

Główne tematy

Księgę otwiera wspaniała wizja Boga na równinach Babilonu. Wiele spośród proroctw Ezechiela ukazuje grzech i nazywa Boga Sędzią. Wobec wzniosłego obrazu chwały Bożej widać wyraźnie, jak wielkim grzechem są nieczystość i bałwochwalstwo. Ezechiel wie, że nie ma nadziei dla Jerozolimy i przewiduje jej upadek, do którego faktycznie dochodzi w 586 r. przed Chr. Jednak po zburzeniu miasta w jego proroctwach pojawia się silna nuta nadziei. Bóg pokaże swą wielkość, prowadząc naród wybrany z powrotem do Ziemi Obiecanej, dając mu nowe serce i nowe obrzędy. Proroctwa Ezechiela często kończą się tymi słowami: "aby poznali, że Ja jestem Pan".

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz