Prorok ten podejmuje problematykę, która nigdy ludziom nie dawała spokoju. Jak Bóg może pozwolić, żeby powodziło się ludom niegodziwym? A zwłaszcza jak to jest możliwe, żeby zachłanni Babilończycy (czy Chaldejczycy) byli potężniejsi od innych, bardziej spokojnych narodów?

Treść

  • Dlaczego powodzi się złym ludom? Rozdział 1
  • Odpowiedź Boga 2
  • Modlitwa błagalna proroka 3

Czas spisania

Treść tej księgi wskazuje, że wywodzi się ona z czasu pomiędzy okresem dominacji Babilonu – zwycięstwami nad Asyrią w 612 i Egiptem w bitwie pod Karkemiszem w 605 a pierwszym zajęciem Jerozolimy w 597 r. przed Chr. Zatem Habakuk był współczesnym Jeremiasza, lecz nic więcej na jego temat nie wiadomo.

Sławne fragmenty

Życie zgodnie z wiarą 2,4 (cytowane w kluczowym momencie Listu do Rzymian 1,17 przez Apostoła Pawia) Najwyższy Bóg: "Pan mieszka w świętym domu swoim, niechaj zamilknie przed Nim cała ziemia" 2,20

Znaczenie

Pytanie proroka jest istotne i ważne; podejmuje ono problem podobny do problemu Hioba, albo Psalmu 73. Odpowiedź nie jest teoretyczna, filozoficzna; jest nią po prostu zapewnienie, że stała wiara nigdy nie doprowadzi do rozczarowania, ponieważ Bóg panuje nad wszystkim i można Mu ufać.

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz