Historia najazdu Izraelitów na Kanaan – ziemię, którą obiecał im Bóg ­ pod dowództwem Jozuego, następcy Mojżesza.

Treść

Część 1: Podbój Kanaanu 1-12

  • Przejście przez Jordan 1-5
  • Zdobycie Jerycha 6-7
  • Aj 8
  • Kampania południowa 9-10
  • Kampania północna 11-12

Część 2: Ziemia podzielona pomiędzy pokolenia 13-21

Część 3: Pokolenia wschodnie i pożegnalne przemówienie Jozuego 22-24

Miejsce

Równiny na wschód od Jordanu i w Kanaanie

Czas

Około 1230-1200 r. przed Chr.

Czas spisania

Prawdopodobnie za czasów życia proroka Samuela

Główne postaci

Jozue, Rachab oraz Kaleb

Główne wydarzenia

  • Wysłanie wywiadowców 2
  • Przejście Jordanu 3
  • Bitwa o Jerycho 6

Sławne fragmenty

Instrukcje Boga dla Jozuego (1,5-9): „Bądź mężny i mocny…” Opowiedzenie się Jozuego za Bogiem: „Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu” (24,15).

Główny temat

Inwazja na Kanaan z pomocą Bożą przeprowadzona przez Jozuego. Bóg dotrzymał swej obietnicy. Jozue pro wadzi lud, aby potwierdził swą wierność Bogu.

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz