Księga Liczb (Numerei)

Historia Izraelitów obejmująca prawie czterdzieści lat spędzonych na półwyspie Synaj, gdzie żyli jak nomadowie po ucieczce z Egiptu. Tytuł wziął się od dużej ilości liczb występujących w tekście.

Treść

Część 1: Góra Synaj – przygotowania do rozbicia obozu 1-9

 • Spis ludności 1
 • Pokolenia w obozie 2
 • Obowiązki kapłanów i lewitów; rożne przepisy 3-8
 • Druga Pascha 9

Częsc 2: Z góry Synaj do Moabu 10-21

Część 3: Wydarzerna w Moabie – Balaam i Balak 22-32

Część 4: Podsumowanie podróży i instrukcje dotyczące podziału ziemi 33-36

Miejsce

Góra Synaj i półwysep Synajski

Główne wydarzenia

 • Ukaranie Miriam 12
 • Dwunastu zwiadowców i ich raport 13
 • Skargi. nieposłuszeństwo i Boża kara; 40 lat tułaczki 14
 • Bunt przeciw Mojżeszowi i Aaronowi 16-17
 • Plaga jadowitych węży 21
 • Balaam I jego oślica 22
 • Jozue wodzem społeczności 27

Główne postaci

Mojżesz i Aaron, Kaleb i Jozue, Balaam i Balak

Sławny fragment

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni swe oblicze nad tobą. niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem (16,24-26 słowa, które Bóg wypowiedział do Mojżesza i Aarona jako błogosławieństwo dla swego ludu).

Znaczenie i przesłanie

Księga Liczb jest zapisem stałości Boga oraz nieposłuszeństwa Jego ludu Bóg jest nieskończenie cierpliwy. Kocha niezłomnie, dbając o swój lud i pomagając mu. Lecz w końcu nieposłuszeństwo musi zostać ukarane – aby skierować lud na powrót ku Bogu, zanim nie będzie za późno.

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz