Księga Malachiasza


Malachiasz krytykuje ludzi za ich stosunek do Boga i za ich brak posłuszeństwa.

Treść

  • Miłość Boża do Izraela 1,1-5
  • Bezwartościowe ofiary 1,6-2,9
  • Nie dotrzymane obietnice 2,10-16
  • Sąd Boży 2,17-3,5
  • Płacenie dziesięcin 3,6-12
  • Boża obietnica miłosierdzia 3,13-4,6

Miejsce

Uważa się generalnie, że Malachiasz (dosłownie "poseł Jahwe") działał około osiemdziesięciu lat po Aggeuszu i Zachariaszu, prawdopodobnie niedługo, zanim Nehemiasz został namiestnikiem Jerozolimy, około połowy V w. przed Chr. Były to trudne czasy i ludzie zaczęli zaniedbywać przestrzeganie Bożego Prawa.

Sławne fragmenty

Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną" 3,1 Otworzę wam zawory niebieskie…" 3,10 Wzejdzie słońce sprawiedliwości…" 3, 20

Przesłanie

Malachiasz wierzył, że jedynym sposobem, aby zaznać Bożego błogosławieństwa, było dotrzymanie wierności Jego przykazaniom. Dużo czasu upłynęło, zanim wygnańcom, którzy powrócili do Jerozolimy, udało się wrócić do dawnego życia narodowego. Wraz z upływem czasu zaczęło m brakować animuszu. Lecz była to ich wina, gdyż więcej uwagi zwracali na własne inklinacje, niż na wolę Bożą. Prorok wzywał ich przeto do właściwego ustalenia priorytetów zachęcał obietnicą Bożego błogosławieństwa w przyszłości.

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz