Księga Powtórzonego Prawa (Deuteronomium)

Księga ta jest zapisem słów Mojżesza do ludu Bożego po długich latach wędrówki, gdy Izraelici mieli wkroczyć do Ziemi Obiecanej. Nazwa oznacza dosłownie: Drugie (Powtórzone) Prawo. Księga Pwt zawiera bowiem dalsze refleksje na temat tego, jak lud Boży powinien żyć.

Treść

 • Mojżesz wraca myślami do wydarzeń od czasu zejścia z Bory Synaj 1-4
 • Mojżesz przypomina narodowi o Bożych prawach i wzywa ich do posłuszeństwa 5-26
 • Polecenia co do nowej ziemi; waga wierności Bogu 27-28
 • Przymierze pomiędzy Bogiem i Jego ludem zostaje odnowione 29-30
 • Mojżesz przekazuje przywództwo; ostatnie polecenia 31-33
 • Śmierć Mojżesza 34

Miejsce

Równina na wschód od rzeki Jordan

Czas

Tuż przed wejściem do Ziemi Obiecanej: około 1230 rok przed Chr

Główne postaci

Mojżesz i Jozue

Główne wydarzenia

 • Raport dwunastu wywiadowców 1
 • Kara Boża; lata na pustyni 2
 • Dziesięć Przykazań 5
 • Wyznaczenie Jozuego 31
 • Śmierć Mojżesza 34

Sławne fragmenty

Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. (6,4-6) – słowa cytowane przez Jezusa w Jego podsumowaniu Prawa. Nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. (8,3) Gdy Szatan kusił Jezusa na pustyni, Je­zus odpowiedział mu tymi słowami oraz innymi dwoma zdaniami z Pwt 6: „Nie będziecie wystawiali na próbę Pana, Boga waszego” oraz „Będziesz się bał Pana, Boga swego. Będziesz Mu służył i na Jego imię będziesz przysięgał. Nie będziecie oddawali czci bogom obcym„.

Znaczenie i przesłanie

Chociaż nazwa Księga Powtórzonego Prawa wskazuje, że zostaje tu powtórzone prawo, głównym tematem księgi jest posłuszeństwo – Pamiętajcie o wszystkim, co Bóg dla was zrobił – mówi Mojżesz i róbcie, jak wam każe. Jeśli wybieracie posłuszeństwo wobec Niego, wybieracie życie. Bóg wynagradza posłuszeństwo, które wynika nie ze strachu, lecz z miłości. Nieposłuszeństwo prowadzi do nieszczęścia, kary i śmierci.

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz