Zbiór 150 hymnów, modlitw i wierszy wyrażających wszystkie stany emocjonalne. Elementem jednoczącym Psalmy jest głęboka wiara i miłość do Boga. Po wygnaniu Psalmy stały się dla Zydów księgą hymnów i modlitewnikiem. Później przejęli to chrześcijanie.

Treść

Psalmy podzielono na pięć ksiąg, z których każda kończy się słowami pochwały (patrz koniec Psalmu 41, 72, 89, 106 i cały Psalm 150).

Być może jednak lepiej jest podzielić psalmy pod względem typów. Wyróżnić można przede wszystkim: hymny chwalące Boga, lamentacje wspólnotowe, psalmy królewskie (związane okazjonalnie z wydarzeniami z życia króla), lamentacje indywidualne i dziękczynienia.

Czas

Pierwszy zbiór psalmów ułożono za panowania króla Dawida lub być może jeszcze wcześniej. Proces tworzenia psalmów trwał jednak przez większą część historii Izraela, choć niektórzy uważają, że momentem szczytowym był okres po powrocie z niewoli babilońskiej i czas odbudowy Świątyni.

Miejsce

Wiele psalmów śpiewano w trakcie nabożeństw w Świątyni. Jednak inne powstały w latach wygnania. Niektóre wyrażają wiarę całego Izraela, inne – odczucia bardzo indywidualne i głęboko osobiste.

Kto je napisał?

Wielu różnych ludzi. Siedemdziesiąt trzy spośród nich powiązanych jest tradycjnymi tytułami z królem Dawidem, niektóre odnoszą się do konkretnych epizodów z jego życia. Z pewnością zamiłowanie do muzyki i oddanie, z jakim czcił Boga, czynią Dawida pierwszym autorem psalmów Izraela

Ulubione Psalmy

Każdy ma swój ulubiony Psalm. Do najbardziej znanych należą: "Niebiosa głoszą chwałę Boga" 19 "Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego" 23 "Bóg jest dla nas ucieczką i mocą" 46 "Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości" 51 "Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu" 95 Psalm o Bożej dobroci 103 Bóg czuwa nad nami 121 "Panie, przenikasz i znasz mnie" 139

Przesłanie

Rozpiętość uczuć jest niebywała ­ od najpełniejszej radości do najczarniejszej rozpaczy. Popularne przesłanie mówi o tym, że Bóg obecny jest w każdej dziedzinie ludzkiego życia. Wszelkie wątpliwości ludzkiego życia łączą się tu z niezachwianą wiarą w miłość Boga. Niewielu jest ludzi, którzy mogą powiedzieć, że Psalmy nie są odbiciem także i ich uczuć.

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz