Księga Rodzaju (Genesis)

Jest to księga o początku naszego świata, nowym początku po potopie oraz o początku narodu żydowskiego.

Treść

Część 1 : Stworzenie do Noego i poźniej 1-11

 • Stworzenie świata i wszystkiego na świecie przez Boga 1-2
 • Pierwsi ludzie sprzeciwiają się woli Bożej: na ziemi pojawia się śmierć 3
 • Od Adama do Noego 4-5
 • Noe i potop 6-10
 • Wieża Babel 11

Część 2 Abraham i jego rodzina 12-50

 • Abraham, Izaak, Ezaw i Jakub: nowa rodzina Boga 12-35
 • Potomkowie Ezawa 36
 • Józef i jego bracia 37-45
 • Jakub z rodziną w Egipcie 46-50

Główne postaci

Adam i Ewa, Kain i Abel, Noe, Abraham i Sara, Lot, Izaak i Rebeka, Jakub i Ezaw, Rachela i Lea, Józef i jego bracia (dwunastu synów Jakuba; Izraela, od których wywodzi się dwanaście pokoleń Izraela).

Główne wydarzenia

 • Stworzenie i upadek na skutek grzechu 1-3
 • Uratowanie Noego i jego rodziny 6-10
 • Bóg wybiera Abrahama i składa mu szczególną obietnicę 12
 • Historia Abrahama (12-25), Izaaka (21-28: 35), Jakuba (25-50) i Jozefa (30: 37-50)

Miejsce Wydarzenia

Księgi Rodzaju dzieją się na Środkowym (Bliskim) Wschodzie: w Mezopotamii (Iran, Irak), na obecnym terytorium Izraela, Jordanii Libanu i Egiptu.

Czas

Przed rokiem 2000 przed Chr. do około roku 1650 przed Chr.

Znaczenie i przesłanie

Księga Rodzaju ukazuje Boga przy pracy. Jest On Stwórcą naszego świata i całej ludzkości. To, co zrobił jest dobre. Dał jednak Bóg ludziom wolność wyboru i oni Mu się sprzeciwili. W konsekwencji odsunęliśmy się od Niego; świat poznał cierpienie i śmierć. Jednak Bóg nie wyrzekł się człowieka. Dał jeszcze jedną szansę Noemu i jego następcom. Wybrał też Abrahama i jego potomków do rozpoczęcia planu zbawienia całej ludzkości.

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz