Historia Izraela od ostatnich sędziów po końcowe lata panowania króla Dawida.

Treść

 • Jak Samuel został przywódcą Izraela służąc Bogu 1 Sm 1-7
 • Saul zostaje pierwszym królem Izraela 8-10
 • Pierwsze lata Saula jako króla; nieposłuszeństwo i odrzucenie 11-15
 • Bóg wybiera Dawida 16
 • Walka z Goliatem 17
 • Zazdrosny król Saul – Dawid w niełasce 18-30
 • Śmierć Saula i Jonatana 31, 2 Sm 1
 • Dawid królem Judy 2-4
 • Dawid zostaje królem całego Izraela; obietnica Boga 5-7
 • Wojny Dawida 8-10
 • Dawid i Batszeba: kara Boża 11-12
 • Kłopoty rodzinne: bunt Absaloma i jego następstwa 13-20
 • Lata późniejsze 21-24

Czas i miejsce

Izrael osiada teraz na swojej ziemi, ale batalie o przesunięcie granic i zawarcie pokoju zabierają królowi Dawidowi całe życie. Okres, który te księgi opisują, to w przybliżeniu lata 1075-975 przed Chr.

Czas spisania

Księgi zostały spisane przez historyka jakiś czas po rozpadnięciu się królestwa na dwie części. Być może, używał źródeł spisanych przez Samuela oraz proroków po Samuelu. Znał ­ i cytuje je – Dawid w kilku wierszach.

Główne postaci i zdarzenia

 • Anna i narodziny Samuela 1 Sm 1
 • Heli i przesłanie Boga do Samuela 3
 • Porwanie i zwrot Arki Przymierza 4
 • Namaszczenie Dawida na króla 16
 • Dawid i Goliat 17
 • Dawid i Jonatan 18-20
 • Obietnica wiecznie trwałej dynastii ­ dziękczynienie Dawida 7
 • Dawid i Batszeba 11

Sławne fragmenty

 • Modlitwa Anny 1 Sm 2
 • Lament Dawida nad Saulem i Jonatanem 2 Sm 1
 • Opowiadanie o owcy biedaka 12
 • Pieśń zwycięstwa Dawida 22

Główny temat i przesłanie

Główną myślą jest, że Izrael nie powinien mieć innego króla oprócz samego Boga. Samuel zrozumiał to i próbował przeciwstawić się naciskom ludu. Nie chciał zgodzić się, aby Izrael miał króla, jak to było w sąsiednich krajach. W końcu Bóg dał Izraelowi upragnionego króla, mimo iż wiedział, że będzie to przyczyną problemów.

Saul, pierwszy król, rozpoczął rządy dobrze, ale duma doprowadziła go do zlekceważenia Boga – i Bóg go odrzucił.

Dawid był prawdziwie Bożym człowiekiem. Jego zaufanie do Boga nigdy nie malało. Mimo iż często czynił źle, zawsze był gotów przyznać się, iż zbłądził, i prosić Boga o przebaczenie.

Najważniejszym przesłaniem tych ksiąg jest Boża obietnica dynastii, która będzie trwać na wieki – obietnica, którą spełnił w osobie Jezusa ­ pochodzącego z rodu Dawida.

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz