List do Efezjan

List ten podejmuje temat: Bożym planem jest "aby wszystko (…) zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie" (1,10). Ośrodkiem tej jedności ma być Kościół, którego życie wspólnotowe jest z tego powodu sprawą największej wagi.

Treść

Wstęp: 1,1-2

Część 1: Wielki Boży plan jedności 1,3-3,21

 • Jedność stworzenia i pełnia Chrystusa 1,3-23
 • Życie w Chrystusie 2,1-10
 • Żydzi i poganie zjednoczeni 2,11-22
 • Rola Pawła w ogłoszeniu planu Bożego 3,1-13
 • Modlitwa o poznanie Bożej miłości 3,14-21

Część 2: Wspólne życie chrześcijan 4,1-6, 20

 • Razem jako ciało Chrystusa 4,1-16
 • Życie chrześcijan w praktyce 4,17-5,20
 • Mężowie i żony, dzieci i rodzice, niewolnicy i panowie 5,21-6,9
 • Zbroja Boża 6,10-20

Postscriptum: Końcowe pozdrowienia 6, 21-24

Czas napisania i adresaci

List do Efezjan jest jednym z czterech listów napisanych przez Pawła w okresie, gdy był więźniem w Rzymie we wczesnych latach sześćdziesiątych po Chr. (pozostałe to Listy do Filipian, Kolosan i Filemona). Było to pismo okólne, przeznaczone do odczytania w kilku Kościołach wokół Efezu, w dzis. zachodniej Turcji.

Sławne fragmenty

 • Wielki plan Boży 1,9-12
 • Zbawieni przez łaskę Bożą, przez wiarę 3,1 4-21
 • Budowanie Ciała Chrystusowego 4,12-16
 • Wielki wzór dla mężów i żon 5,25-33
 • "Obleczcie pełną zbroję Bożą" 6,10-17

Przesłanie

Centralnym tematem Listu do Efezjan jest jedność wszystkich rzeczy w Chrystusie – głowie wszechświata. Być może temat ten nasunął się Pawłowi w czasie jego uwięzienia. Używa go, aby pokazać, jak istotny jest każdy aspekt chrześcijańskiej jedności – wewnątrz Kościoła, pomiędzy Żydami a poganami, w małżeństwie, rodzinie i w pracy. Taka jedność jest środkiem, dzięki któremu zrealizuje się Boży uniwersalny plan miłości.

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz