List do Filipian

List Pawła do Kościoła w Filippi jest pełen głębokiej miłości i radości.

Treść

 • Pozdrowienia, podziękowania i modlitwa, rozdział 1,1-11
 • Doświadczenia Pawła i jego nadzieje 1,12-26
 • Życie według nakazów Jezusa 1,27-2,18
 • Dwóch przyjaciół Pawła 2,19-30 Zysk i strata 3
 • Polecenia i podziękowanie za podarunek 4,1-20
 • Końcowe pozdrowienia 4,21-23

Czas napisania i adresaci

Kościół w Filippi był pierwszym Kościołem założonym przez Pawła po jego przyjściu do Europy. Wydaje się, że Łukasza – lekarza, który towarzyszył Pawłowi i spisał Ewangelię i Dzieje – łączyły bliskie więzi z Kościołem w tym mieście w północnej Grecji, w którym mocno odczuwało się rzymskie wpływy. List Pawła, jak się powszechnie uważa, jest jednym z czterech napisanych przez niego w czasie uwięzienia w Rzymie we wczesnych latach sześćdziesiątych, ale niektórzy opowiadają się za rokiem 54 po Chr., kiedy – jak się przypuszcza – Paweł przebywał w więzieniu w Efezie.

Sławne fragmenty

 • Bóg kończy to, co zaczął 1,4-6
 • "Zyć w Chrystusie" 1,20-24
 • Pokora i wielkość Jezusa 2,5-11
 • Cel i nagroda 3,12-14
 • Pokój Boży 4,4-7
 • "Co jest prawdziwe…" 4,8
 • Mocni w Chrystusie 4,11-13

Główne tematy

Szczególnymi powodami, dla których Paweł napisał ten list, były: podarunek, jaki Filipianie mu przesłali, oraz jego chęć powierzenia ich opiece Epafrodyta. Wykorzystał tę sposobność także do wyrażenia swej miłości dla tych chrześcijan i radości z ich sukcesów. Mimo iż Paweł wyczuwał, że śmierć może być blisko, słowa "radość" i "radujcie się" pojawiają się raz po raz. Perspektywa śmierci każe mu zestawić rzeczy, które uważa za najważniejsze.

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz