List do Kolosan

Centralnym tematem listu jest wielkość i zwierzchnictwo Jezusa Chrystusa, który to temat ma wpływ na wszystko, o czym pisze Paweł.

Treść

  • Pozdrowienie i podziękowanie 1,1-8
  • Zwierzchność Chrystusa 1, 9-2,10
  • Błędy w Kościele 2,11-19
  • Końcowe pozdrowienia 4,7-18

Czas napisania i adresaci

List do Kolosan jest niemal z pewnością jednym z czterech listów, jakie Paweł napisał będąc więźniem w Rzymie – razem z Listami do Efezjan, Filipian i Filemona. Paweł nigdy nie był w Kolosach, które leżą kilka mil w głąb lądu od Efezu, w zachodniej Turcji. Usłyszał jednak wieści o tamtejszym Kościele od jego założyciela, Epafrasa, który prawdopodobnie przeszedł na chrześcijaństwo podczas wizyty Pawła w Efezie.

Sławne fragmenty

  • Wielkość Chrystusa 1,15-20
  • "Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych" 3,1-4
  • "Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana" 3,23-24

Główne tematy

W czasie uwięzienia w Rzymie umysł Pawła pochłaniała wielkość Chrystusa. Jest to kluczowy temat listów do Efezjan i Kolosan. Tym razem Paweł ma szczególny powód, by skupić się na tym temacie. Od Epafrasa dowiedział się o poważnym błędzie wśród chrześcijan w Kolosach, którzy sądzili, że posiadają tajemną wiedzę – wyższą filozofię, przeczącą temu, jakoby Je zus był jedynym "pośrednikiem" pomiędzy ludźmi a Bogiem – i stawali się niewolnikami praw i zarządzeń. Paweł nie sprzecza się w szczegółach, ale stanowczo daje do zrozumienia, że Jezus Chrystus jest wszystkim, czego potrzebują, aby pogodzić się z Bogiem. On wskazuje im drogę w życiu, "w Nim bowiem mieszka cała Pełnia, Bóstwo na sposób ciała" (2,9).

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz