List Judy

LIST ŚW. JUDY APOSTOŁA

Krótki list Judy, brata Jakuba i krewnego Jezusa (Mk 6,3), koncentruje się na umacnianiu chrześcijan w ich walce przeciwko fałszywym nauczycielom. Bardzo zbliżony do 2 P 2, list Judy Apostoła pełen jest odniesień do Starego Testamentu i innych pism żydowskich. Kończy go znana modlitwa pochwalna (wersy 24-25).

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz