Listy do Tesaloniczan

Pierwszy List do Tesaloniczan

Ton pierwszego listu Pawła do chrześcijan w Tesalonice jest tonem wyrażającym ogromną zachętę. Paweł jest ośmielony ich wiarą i sam chce ich jeszcze bardziej wesprzeć.

Treść

 • Pozdrowienia 1,1
 • Paweł wyraża uznanie dla chrześcijan 1,2-3,13
 • Życie chrześcijan w praktyce 4,1-12
 • Bądźcie gotowi na ponowne przyjście Chrystusa 4,13-5,11
 • Końcowe polecenia i pozdrowienia 5,12-28

Czas spisania i adresaci

Paweł, Sylas i Tymoteusz odwiedzili Tesalonikę, stolicę Macedonii w północnej Grecji, w czasie swej drugiej podróży misyjnej. Była to krótka wizyta, ponieważ zostali zmuszeni do wyjazdu z powodu sprzeciwu Żydów Paweł nic nie słyszał o tych spośród Tesaloniczan, którzy odpowiedzieli na jego nauczanie i stali się chrześcijanami, dopóki Tymoteusz nie przywiózł mu dobrych wiadomości z Koryntu, w którym był w roku 50 lub 51 po Chr. Natychmiast im też odpisał. Jest to najwcześniejszy z listów Pawła, chyba że przyjmie się, iż wcześniej został napisany list do Galatów.

Sławne fragmenty

 • Nowi sprzymierzeńcy 1,9-10
 • Obiecane powtórne przyjście Chrystusa 4,15-18
 • Błogosławieństwo 5,23-24

Przesłanie

Wieści, że Tesaloniczanie tak dobrze przyjęli jego nauczanie, wlewają na nowo ufność w serce Pawła i napełniają go radością. Głównym celem jego listu jest zachęta wytrwania na drodze, którą zdążają i do wzmożenia wysiłków. Pojawia się jedno ważne pytanie co do kwestii sposobu, w jaki Jezus powróci ­ będącej jednym z podstawowych elementów we wczesnym nauczaniu chrześcijańskim. Paweł powtarza to, o czym nauczał sam Jezus, i odradza bezcelowe spekulacje. Zamiast tego radzi, aby "dusza i ciało w czystości były przygotowane na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa" (5,23) – kiedykolwiek On przyjdzie.

Drugi List do Tesaloniczan

Chrześcijanie w Tesalonice błędnie zrozumieli słowa Pawła z pierwszego listu o powtórnym przyjściu Chrystusa. Drugi list informuje ich pełniej o tym, co ma nastąpić.

Treść

 • Pozdrowienie i pochwała tamtejszych chrześcijan 1
 • Nadejście Jezusa poprzedzą dni, w których zapanuje zło 2,1-12
 • Paweł uspokaja chrześcijan 2,13-3,5
 • Życie chrześcijan w praktyce 3,6-15
 • Pozdrowienie pisane ręką Apostoła 3,16-18

Przesłanie

Paweł napisał ten list prawdopodobnie wkrótce po pierwszym liście do Tesaloniczan (patrz tam: Czas spisania). Wydaje się, że wśród chrześcijan panuje zamieszanie w sprawie powtórnego przyjścia Chrystusa, co jest po części spowodowane nieprawdziwymi listami (2,2). Sądzili oni, że Jezus już nadszedł, ale Paweł wyjaśnia, że najpierw muszą nadejść dni zła, a zwłaszcza musi ukazać się "Niegodziwiec". Raz jeszcze podkreśla, że oczekiwanie na powtórne przyjście Pana w niczym nie powinno zakłócać praktyk naszego chrześcijańskiego życia codziennego.

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz