Listy Jana

PIERWSZY LIST ŚW. JANA APOSTOŁA

Napisany do chrześcijan, którzy pod wpływem fałszywego nauczania stracili orientację. Celem tego listu jest utwierdzenie ich w prawdziwej wierze przez podanie trzech kryteriów autentycznego chrześcijańskiego życia.

Treść

  • Wprowadzenie 1,1-4
  • Światło i ciemność; pierwsze dwa kryteria, chodzenie w światłości i miłość bliźniego 1,5-2,17
  • Prawda i fałsz, trzecie kryterium: wiara, że Jezus Chrystus, Syn Boży, był prawdziwym człowiekiem 2,18-4,21
  • Zwycięstwo wiary 5,1-12
  • Instrukcje końcowe 5,13-21

Autor i czas spisania

Idee i sposób argumentowania są bardzo bliskie Ewangelii św. Jana, zatem list ten z reguły przypisywany jest temu samemu autorowi. Nie jest jednak pewne, co zostało napisane wcześniej, i nie wiadomo, kim byli chrześcijanie, do których list ten pisano.

Sławne fragmenty

  • Chodzenie w światłości 1,5-10
  • Miłość Boża i nasza 4,7-12
  • Życie przez Syna Bożego 5,10-12

Główne tematy

Ewangelia według św. Jana została napisana, by ludzie uwierzyli (J 20,31 ); list ma umocnić wiarę tych, którzy już wierzą (5,13). Złe nauczanie zawsze prowadzi do zamieszania, a pragnieniem autora jest, by wszyscy chrześcijanie byli pewni i mieli jasność w sercu i umyśle. Tym, co pomaga rozpoznać nieprawidłowe nauki i zarazem umacnia wiarę, są kryteria prawdziwego chrześcijanina. Czy ci, którzy twierdzą, że należą do Chrystusa, żyją otwarcie i uczciwie po chrześcijańsku? (np. 1,5-10) Czy widać w nich prawdziwą chrześcijańską miłość? (np. 4,7-12) I czy wierzą, że Jezus był Synem Bożym i jednocześnie człowiekiem? (np. 4,2-3) Podobnie jak w Ewangelii według św. Jana struktura listu nie jest logiczna ani wyraźnie podzielona; autor przeplata swe idee wokół trzech kryteriów, wypowiadając je na wiele sposobów.

DRUGI I TRZECI LIST ŚW. JANA APOSTOŁA

Te krótkie listy, najkrótsze księgi biblijne, są wyraźnie tego samego autorstwa, co 1 J. Drugi list Jana zaadresowany jest do "Wybranej Pani i do jej dzieci", co jest alegorią oznaczającą "Kościół i jego członków". Nacisk położony jest w nim, jak zwykle u Jana, na miłość. Apostoł wspomina tu także (tak jak w 1 J) o fałszywym nauczaniu. Trzeci list napisany jest do zwierzchnika Kościoła, Gajusa. Jan chwali Gajusa i ostrzega go przed lokalnym dyktatorem.

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz