Co to jest modlitwa?

Modlitwa jest środkiem komunikowania się z Bogiem. Niektórzy mówią, że modlitwa to proszenie i otrzymywanie, ale modlitwa to o wiele więcej, bo ona zawiera uwielbienie Boga, wdzięczność, wyznawanie i prośby. Można powiedzieć, że modlitwa to: uwielbienie, wyznawanie, podziękowanie, prośby. To jest właściwy wzorzec, którym należy się kierować.

Kiedy powinniśmy się modlić?

Każdy czas może być czasem modlitwy. Posłuchaj, co Jezus powiedział: „powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać” (Łuk. 18:1). Jezus kładł nacisk na nieustanną modlitwę. Nawet Paweł powiedział: „bez przestanku się módlcie” (1 Tes. 5:17). Tak więc modlitwy powinny być stale zanoszone do Pana. Jezus ustanowił przykład, kiedy sam modlił się całą noc: „I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić, i spędził noc na modlitwie do Boga” (Łuk. 6:12). Daniel modlił się trzy razy dziennie (Dan. 6:10). Paweł i Sylas modlili się o północy w więzieniu w Filipii (Dz. Ap. 16:25). Piotr i Jan weszli do świątyni aby się modlić o dziewiątej godzinie, co było godziną modlitwy (Dz. Ap. 3:1). Tak więc jasne jest, że każdy czas może być czasem na modlitwę.

Gdzie powinniśmy się modlić?

Biblia nie wymienia szczególnego miejsca na modlitwę, chociaż Pismo Święte wskazuje na świątynię jako miejsce modlitwy (Mat. 21:13). Jednak Jezus rozmawiając z Samarytanką wykazał bardzo jasno, że Bóg nie ma być czczony ani na górze ani w Jerozolimie, bo Bóg jest Duchem, i ci, którzy Go czczą, winni czci Go w Duchu i w prawdzie (Jan 4:21; 23:24). Tak więc nie ma żadnego ograniczenia dla modlitwy. Wszędzie jest miejsce dla modlitwy. I Jezus osobiście modlił się wszędzie, np. modlił się na szczycie góry, na brzegu morza, przy grobie Łazarza, w Ogrójcu i wszędzie, gdzie tylko było to wygodne. Podobnie Paweł i jego towarzysze modlili się wszędzie. Daniel z przyjaciółmi, Estera ze służebnicami, Mojżesz z pomocnikami modlili się w różnych miejscach i o różnym czasie. Ty też możesz modlić się wszędzie: w domu, w kościele, jadąc samochodem, w swoim biurze w pracy. Wszędzie może być miejsce modlitwy.

Jak powinniśmy się modlić?

Jak mamy się modlić? Uczniowie Jezusa widzieli, jak On się modlił, słyszeli, jak się modlił, widzieli nawet uczniów Jana, jak się modlili, więc zwrócili się do Pana z prośbą: „Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich” (Łuk. 11:1). Pan wtedy dał im wzorzec modlitwy. My mamy to szczęście, że mamy Biblię, by nas prowadziła. Posłuchaj, co Pismo Święte mówi:

Módl się w Duchu – „W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu” (Ef. 6:18).

Módl się z wiarą – „A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania” (Jak. 1:5-6).

Módl się zgodnie z Jego wolą – „Taka zaś jest ufność, jaką mamy u Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy” (1 Jan 5:14-15).

Módl się z oczekiwaniem – „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą” (Mat. 7:7-8).

Módl się z dziękczynieniem – „Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (Ef. 5:20). „Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze gdy się za was modlimy” (Kol. 1:3).

Dlaczego powinniśmy się modlić?

Wielu ludzi nie widzi powodu do modlitwy. Zadowalają się tym, że deszcz pada niezależnie od tego, czy się modlimy, czy nie; słońce wschodzi niezależnie od tego, czy się modlimy, czy nie, i wiele innych rzeczy będzie następować automatycznie według swojego naturalnego porządku niezależnie od naszych modlitw. Dlaczego więc mamy się modlić?

Jeśli znamy Pana, nie mamy takiego problemu. Modlimy się bo:

Jezus nakazuje nam się modlić – „Czuwajcie i módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie” (Łuk. 22:40; Mar. 14:38; Mat. 26:41).

Jest to jedyny sposób, aby otrzymać to, czego potrzebujemy od Boga – „I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu” (Jan 14:13).

Jest to nasz jedyny sposób komunikowania się z Bogiem – Kiedy czytamy Biblię, Bóg mówi do nas poprzez swoje słowo, ale kiedy my się modlimy, to my z kolei mówimy do Niego, wielbiąc Go, dziękując Mu lub przynosząc przed Niego nasze prośby. Właśnie dlatego się modlimy. Nie możemy napisać do Niego listu, nie możemy odwiedzić Go ani wysłać do Niego kogoś, ale możemy mieć z Nim społeczność w modlitwie.

Teraz więc:

  • Czym jest dla Ciebie modlitwa?
  • Jak często się modlisz?
  • Jak się modlisz?

Izajasz mówi: „Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, tak że nie słyszy” (Iz. 59:1-2).

Może się ociągasz, albo wydaje ci się, że Bóg lekceważy twoje modlitwy. Być może nigdy jeszcze nie modliłeś się pierwszą modlitwą grzesznika: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu” (Łuk. 18:13). Dlatego twoje grzechy oddzielają cię od Boga. Możesz zacząć teraz przez pomodlenie się tą modlitwą i budowanie nowych relacji z Panem. Wtedy modlitwa nabierze dla ciebie znaczenia.

Niech cię Bóg błogosławi, kiedy dziś zaczynasz swoje życie modlitewne.

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz