Twój Dzień w Sądzie

„Wszak wszyscy staniemy przed Sądem Bożym.” Rzym 14:10

W bardzo krótkiej i zarazem zachwycającej biografii sławnego angielskiego kaznodziei, jednego z największych kaznodziei, którzy kiedykolwiek wygłaszali kazania w Ameryce i w Anglii, czytamy, iż miał on kilka bardzo dziwnych zwyczajów. Jeden z nich był następujący. Nosił on w kieszeni garść drogocennych kamieni: diament, szafir, rubin, szmaragd, i innej. Spacerując po parku, wyjmował jeden kamień i unosił go pod światło słoneczne. Obracając go szukał różnych cieni i barw powstałych wskutek przenikania promieni. Przechodzący obok ludzie, szczególnie dzieci, kiwali głowami dając do zrozumienia, iż ten człowiek był trochę dziwny. Kaznodzieja, o którym mówię to Jonathan Edwards. W 17 wieku wygłosił on jedno z największych kazań jakie kiedykolwiek słyszano w Ameryce.

Nosiło ono tytuł „Grzesznicy w Rękach Rozgniewanego Boga.” Słuchający tego kazania ludzie szlochając z rozpaczy spadali z siedzeń i lgnęli do filarów podtrzymujących galerię. Edwards nie mówił w taki sposób: „O przyjaciele, wybaczycie mi. Nigdy nie miałem zamiaru wprawić was w zakłopotanie.” Jednak istniała przyczyna jego potęgi i namaszczenia w tamtych dniach, ponieważ zanim wygłosił Jonathan kazanie, modlił się. Nieustannie modlił się słowami: „O Boże, odciśnij wieczność w moich oczach” Nie znam nikogo, kto kiedykolwiek modlił się w taki sposób. Być może tak mówiliśmy, lecz jeżeli Bóg odcisnąłby znak wieczności lub sądu w naszych oczach, jestem całkowicie przekonany, iż bylibyśmy zupełnie innym pokoleniem ludzi . 

Ktoś kiedyś zapytał wielkiego uczonego, Daniela Webstera, ” Posiadasz kolosalny umysł. Jaka jest najgłębsza myśl, jaką kiedykolwiek miałeś? ” On odpowiedział , „Myślałem o wielu rzeczach , ale wzbudzającą największą grozę, najbardziej przerażającą, najbardziej druzgocącą myślą, jaką kiedykolwiek miałem, jest moja osobista odpowiedzialność przed Bogiem pewnego dnia.”

Słowo Boże składa się z około 3/4 miliona słów. Pewien autor pieśni nazywa Biblię, „złotą szkatułą, gdzie przechowywane są klejnoty prawdy. Niebiański obraz – Chrystus, żyjące Słowo. „Sądzę, że jak Jonathan Edwards wybierał szlachetny kamień i podnosił go ku światłu słonecznemu, tak my z tej „złotej szkatuły” wybieramy jedno słowo i trzymamy pod światło wieczności. Słowem tym jest „sąd.”

Możesz powiedzieć Bogu, iż nie jesteś zainteresowany tym co mówię, ale mam nadzieję, że chociaż powiesz, „Proszę Cię, Panie, zechciej dać mi jakieś nowe światło poznania tego budzącego grozę faktu sądu.”

Księga Objawienia

Chcę czytać z Księgi Objawienia. Bardzo często kaznodzieje nazywają ją Objawieniem Świętego Jana. Lecz nie jest to prawidłowy tytuł tej księgi. Jest to księga Objawienia Jezusa Chrystusa. Objawienie znaczy odsłonięcie, zabranie zasłony. W księdze Objawienia widzę tajemniczość, majestat, i cierpienie, ponieważ ukazuje ona końcowe stadium zgubionych ludzi.

Objawienie ukazuje, iż będą oni odseparowani na zawsze od Boga. Jeżeli do piekła prowadzi milion dróg, to z piekła nie ma ani jednej drogi wyjścia. Jeżeli w niebie nieustannie śpiewa się, „Godny jest Baranek, ” to w piekle brzmi tylko jedna pieśń „Przeminęło żniwo, skończyło się lato, a nie jesteśmy wybawieni!” (Jer.8:20). Proponuję byś przeczytał 17,18, i 19 rozdział księgi Objawienia. Księga ta ma na sobie piętno, którego żadna inna księga Biblii nie posiada, ponieważ mówi: „Błogosławiony ten który czyta i ci co słuchają” (Obj.1:3).

Jest wiele ludzi, którzy czytają ale ilu z nich rzeczywiście słyszy ?

W Objawieniu 20:11-12, 14-15, jest napisane,

I widziałem, wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.

Sąd Nad Grzesznikami

Cytowane poniżej z Księgi Objawienia wersety są zwykle stosowane w odniesieniu do sądu nad grzesznikami. „Widziałem wielki biały tron” (oczywista charakterystyka czystości)” i tego który na nim siedział.” Czytamy, a fakty jakby wyślizgują się z naszego umysłu. Posłuchaj jednak grozy tego fragmentu: „Od którego obecności ziemia i niebo uciekły i żadne miejsce nie było dla nich żadnego miejsca. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem i księgi zostały otwarte.” Tym wzbudzającym grozę wypadkom nadawano rozmaite nazwy. John Wesley nazywał je ” Wielkim Sądem Przysięgłych. ” Billy Sunday w swoisty sposób nazwał to wydarzenie „Niedzielą Zapłaty.” Kaznodzieja-cowboy określił jako „Ostatni Spęd.” Możesz nazywać to, jak chcesz, ” Spotkanie z Przeznaczeniem,” albo jeszcze lepiej, możesz nazwać tak: „Twój Dzień w Sądzie.”

Księga Objawienia rozpoczyna się od stwierdzenia, że te rzeczy niebawem nadejdą, a było to powiedziane 2000 lat temu. Żyjemy o wiele bliżej tego wypełnienia się tego czasu. Również jesteśmy o wiele bardziej przywiązani do ziemskich sprawi. Widzimy w taki sposób jak inni. Myślimy tak samo jak inni. Inwestujemy nasz czas tak jak świat inwestuje. Ale gdybyśmy uchwycili się wieczności tak samo rzeczywistości, to jestem przekonany, iż bylibyśmy innymi ludźmi.

Życie w czasach Jezusa musiało być niesamowite. Ludzie w Synagodze coś przebąkiwali wymieniając kogoś kto pewnego dnia ma przyjść, ale większość z nich tak naprawdę w to nie wierzyła. Dlaczego Jezus nie przyszedł jak błyskawica przelatująca przez niebo, kiedy noc nad Jerozolimą była tak ciemna? Dlaczego nie przybył z dziesięcioma tysiącami świętych? Dlaczego nie towarzyszył mu dźwięk trąb? Dlaczego nie przyszedł na świat w takich okolicznościach? Lecz kiedy przyszedł, ludzie nie mogli uwierzyć że ktoś odziany w ciało i krew, ktoś kto musiał jeść, spać i czynić wszystko jak inni, był Synem Boga.

Ale Jezus uczynił poruszenie. Dlaczego? On rzeczywiście wzbudził człowieka z martwych! To musiało ekscytować lud. Po prostu wyobraź sobie Jezusa idącego do grobu i mówiącego, „Kamieniu usuń się!” (On go nie usunął tego kamienia. Jest bowiem praca, którą my musimy wykonać) A wtedy zawołał donośnym głosem, „Łazarzu! ” Campbell Morgan mówi iż, on powiedział, „Łazarzu wyjdź.” ‚Jeżeli powiedziałby wyjdź, to zmartwychwstałby cały cmentarz — a to nie był jeszcze ich czas! ” Tak więc Łazarz wyszedł. Założę się, że uczniowie byli dumni tego dnia, i mówili, „Co myślicie teraz o naszym Panu? On nawet wskrzesza z martwych! „

Kiedy Wszyscy Zostaną Wzbudzeni z Martwych.

Wskrzeszenie Łazarza przez Jezusa było tylko prapremierą tego co ma się jeszcze wydarzyć . W Ewangelii Jana 5:28-29, czytamy : „Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd.”

Czy rozumiesz? Jezus tutaj mówi, iż nadchodzi taki dzień, kiedy wszyscy, którzy są w grobach usłyszą głos Syna Bożego i powstaną! Począwszy od Adama, gdziekolwiek on teraz się znajduje, czy to w piaskach, czy w prochu, wszyscy którzy są w grobach usłyszą głos Syna Bożego. Zauważ, że Jezus powiedział, ” Ja jestem Zmartwychwstanie i Życie ” (Jan 11:25). Wierzę, że On rzeczywiście zmartwychwstał!. Przy końcu Księgi Objawienia, Jezus powiedział, ” Byłem martwy, i oto żyję na zawsze, i mam klucze śmierci i piekła ” (Obj.1:18).

Przepływałem przez Atlantyk na różnych statkach około 18 razy, i niemal za każdym razem płynąc, spoglądałem za burtę i mówiłem, ” Hej, wy tam na dole, pewnego dnia wszyscy wstaniecie! Wy, piraci rabusie, którzy umarliście w Hiszpańskim Main, i wy, co zatonęliście w Lusitanii i Tytaniku, i wszyscy inni, którzyście zginęli na wielkich statkach podczas wojen — wy wszyscy pewnego dnia powstaniecie!” Na głos Syna Bożego, zmartwychwstaną miliony, miliardy ludzi. Wszyscy oni staną przed Sędziowskim Tronem Chrystusa. To będzie widowisko. Gdzie to wydarzenie będzie mało miejsce? Nie wiem gdzie, ale jedno wiem, że na pewno odbędzie się, gdyż Biblia jest jedyną księgą na całym świecie, na której możesz polegać.

Księga Objawienia jest nie tyko końcem Biblii, ale również dotyczy końca czasów i mówi o rzeczach, które wydarzą się u kresu czasu. Przeczytaj Objawienie 6:12-17:

„I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew, I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie;

I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich, I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, I przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?

Jak będzie wyglądać Jezus?

Jako przeciwieństwo, przy końcu Księgi Objawienia znajduje się opis odkupionych, którzy będą przychodzić, bo pragną widzieć twarz Jezusa. Jak myślisz, jak będzie wyglądać Jezus? Fanny Crosby, pierwsza kobieta w historii Ameryki, która przemawiała na wspólnej sesji Kongresu, była niewidoma przez 84 lata. Ktoś kiedyś jej powiedział, „To wstyd, że tak wielka chrześcijanka jak ty jest niewidoma. Nie możesz widzieć ani zachodu słońca ani podziwiać piękna kwiatów. To wielka ułomność.” „Och, nie,” – odpowiedziała, „Mam wielką przewagę nad tobą. Czyż nie rozumiesz, że pierwszą twarzą, jaką kiedykolwiek zobaczę będzie Jego twarz? ” Czyż nie zdumiewa ciebie fakt, że to właśnie ona napisała tak wiele pieśni mówiących o twarzy Jezusa?

Jak myślisz, jak będzie wyglądać Jezus? W Australii widziałem obrazy Jezusa ze ślicznymi blond włosami, jasno niebieskimi oczami i płową brodą. Chińscy artyści inaczej widzą Chrystusa! Mają kilka przerażających obrazów. Myślę , że zostały one wykonane przez tak zwanych wielkich mistrzów. Lecz Słowo Boże maluje bardzo odmienny obraz Jezusa niż wszystkie obrazy razem wzięte.

Apostoł Paweł otrzymał obraz Jezusa, nie z jagnięciem na rękach, i nie w witrażu okna, gdzie wygląda on patetycznie kobieco. Paweł widzi Jezusa, i mówi: „A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.” (1Tym.1:17)

Takiego Króla królów zobaczymy i my. On jest Sędzią sędziów na Sądzie sądów. Nie ma żadnego innego trybunału poza tym. To jest ostateczność!

Kiedy słyszę jak ludzie śpiewają ” Włóż swoją dłoń w dłoń człowieka kto uspokajał wody,” albo „przywitaj się, podaj dłoń Jezusowi, ” to mówię , „Zapomnij! ” Posłuchaj. Kiedy zobaczysz Jezusa, to nie podejdziesz i powiesz „Hej, koleżko, cieszę się, że umarłeś za mnie” Kiedy zobaczysz Jezusa, będziesz niemal sparaliżowany ze strachu, chyba że będziesz miał uwielbione ciało i umysł. Jan otrzymał księgę Objawienia jako więzień na wyspie diabła. Lecz objawienie to otrzymał będąc w Duchu. Obraz Jezusa jaki otrzymał nie jest obrazem żałosnego indywiduum, pomiatanego przez każdego, kto chce nim pomiatać. Czasami odnoszę wrażenie, że nam się wydaje, iż do Jezusa podejdziemy marszowym krokiem i powiemy, „Dobrze, Jezu. Ty wiesz ile lat Tobie służyłem, ile dusz dla Ciebie zdobyłem, i ile kazań dla ciebie wygłosiłem….” O, nie. Tak wcale nie będzie. 

Biblia mówi że:

„Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, A nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku.” Obj. 1:14-16

I oto Jan, który zwykł opierać swoją głowę na łonie Jezusa i słyszeć boskie bicie serca. Wierzę, iż Jan był człowiekiem, który wiedział więcej o Jezusie niż ktokolwiek inny, i kiedy widział Jezusa w Jego majestacie, ten człowiek, który z nim chodził i rozmawiał przez trzy lata, powiedział, „Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły.” (Obj.1:17)

Jeśli Jan zareagował w taki sposób, to jak myślisz co ty i ja uczynimy? 

Jeżeli zatem ma być sąd, to musi być i sędzia! Wierzę, że Kościół Jezusa Chrystusa potrzebuje nowego objawienia majestatu Boga, jako Króla królów! On jest Sędzią sędziów! To jest Trybunał trybunałów! Nie ma tam żadnego sądu apelacyjnego. Werdykt jest ostateczny! Nie będzie żadnej stronniczości! Ludzie powiadają: ” Dzisiaj na ziemi nie ma żadnej sprawiedliwości!” Dobrze. Być może nie ma! Ale ja kurczowo się trzymam się Słowa, które mówi, „Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa?” (1 Moj.18:25)

Martwi Bezbożni

Widzimy Sędziego w Jego wzbudzający grozę majestacie, w Jego chwale. Jak myślisz co martwi bezbożni, wielcy i mali, uczynią, kiedy zobaczą Go na Jego tronie? Czy myślisz, że oddadzą mu chwałę? Nie, oni będą przerażeni! To będzie wielkie wystawienie na światło! Wszystko zostanie objawione przed Sędziowskim Tronem Chrystusa!

Nie można było odnaleźć18 minut nagrań pana Nixona! Więc, powiem ci kto ma ten doskonały zapis! Te kopie zostaną pewnego dnia przeczytane w obecności wszystkich! Będzie tam tysiąc, milion albo miliard ludzi, kiedy staniesz przed Tronem Sądu bez żony, by się na niej oprzeć, albo męża, lub twojego kaznodziei, czy przyjaciela. Nie będziesz mógł przysłać prawnika, ani pełnomocnika. W Liście do Rzymian rozdz. 14 Paweł pisze: „Wszak wszyscy musimy stanąć przed Sądem Bożym ” Bez wyjątku!

Czy widzisz miliony martwych bezbożnych ? Wszyscy zbrodniarze którzy kiedykolwiek żyli, wszystkie prostytutki, wszyscy ludzie którzy zarobili miliony na pornografii. Czy możesz pomyśleć o stręczycielach którzy bezczeszczą młode dziewczyny na Zachodniej 42 Ulicy w Nowym Jorku ? Czy możesz wyobrażać sobie dzień, kiedy Bóg weźmie bieg historii w swoje ręce i opróżni to miejsce, a każdy człowiek, który kiedykolwiek chodził ulicami starożytnego Babilonu z wszystkimi jego pożądliwościami, lub ulicami Koryntu, który był jednym kolosalnym dołem kloacznym nieczystości, będzie musiał rozliczyć się? Kiedy wszystko to, co zdarzyło się w Las Vegas ostatniej nocy będzie „rzucone na ekran ” wieczności! Każdy król, panujący w Anglii, kalifowie Bagdadu, maharadże Indii, multi-milionerzy, miliarderzy – wszyscy oni staną pewnego dnia przed sądem! Czy możesz to sobie wyobrażać? Przed Sędziowskim Tronem Chrystusa będą musieli rozliczyć się z wszystkich czynów dokonanych w ciele. Pewnego dnia, każdy sędzia sądu najwyższego zostanie osądzony przez Nieomylnego Sędziego.

Ile czasu to zajmie ? Nie wiem i mnie to nie interesuje, ponieważ ja nigdzie się nie wybieram! Myślę, że jednym rodzajem wiecznej radości będzie to, że odkupieni zobaczą wszystkich martwych bezbożnych osądzonych, ale bezbożni nie zobaczą sądu świętych, ponieważ ich tam nie będzie.

Pamięć Jest Wieczna

Możesz powiedzieć, „Dobrze, panie Ravenhill, to nie ja znajdę w poważnych tarapatach, gdyż nie mam dobrej pamięci.” Dobrze, pewnego dnia ją odzyskasz. Otrzymasz wtedy kilka strasznych objawień.. Tam będzie płacz, jęki i zgrzytanie zębów. Jan mówi, że księgi zostały otwierane (Objawienie. 20:12). Jakie księgi? Nie jestem pewien jakie to są księgi, ale myślę że to może być księga Dziesięciu Przykazań z jedne strony, lub Księga Pamięci z drugiej. (Mal.3:16).

Zauważ, pamięć jest zdumiewającym instrumentem. Pamięć będzie trwać na wieki. Nie sądzę, że odkupieni będą pamiętać ich smutki i rozterki serca, ale powiem ci , że martwi bezbożni przypomną sobie każdy moment, gdy ktoś dawał im traktat do ręki. Zapamiętają to na wieki i pragnąć, by Bóg dał im jeszcze jedną szansę. Przypomną sobie każdą modlitwę swoich matek jakie kiedykolwiek słyszeli. Przypomną sobie każde słowo, z każdego kazania, na którym kiedykolwiek byli. Przypomną sobie wszystko. Skąd ja to wiem? Ponieważ pewnego dnia człowiek w piekle modlił się. Lecz było to nie tylko nieodpowiednie miejsce do modlitwy, ale i zły adresat (Abraham). Oczywiście otrzymał złą odpowiedź stosownie do tego jak szukał). „Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia. Ale ja nie chcę by którykolwiek z moich braci znalazł się tutaj!” Lecz Jezus powiedział, „Pamiętaj ” (Luk 16:19-31). Pamięć jest wieczna. Nigdy nie umrze. Twoja pamięć nie zawiedzie. Wszystko co czyniłeś , każde bezużyteczne słowo jakie powiedziałeś, i każde działanie pewnego dnia zostanie ci przypomniane.

Wielcy i Mali

Wielcy i mali martwi bezbożni staną, przed Bogiem. Czasami patrzę na swoją Encyklopedię Britannica i myślę o całej historii która przejdzie przede mną materialnie. Z ciekawością ujrzę Juliusza Cezara i Tyberiusza Cezara. Będzie to fascynujące, kiedy Poncjusz Piłat stanie przed Jezusem. Myślę, że poczuje się wtedy o wiele niezręcznej, niż kiedy stał przed nim Jezus! To będzie niesamowite, gdy zobaczymy założycieli tych kultów przed Bogiem.

Czy kiedy Kościół w imieniu Boga, otworzy ich serca, umysły, czy zobaczą, że każdy człowiek musi odpowiedzieć przed Bogiem? Nie obchodzi mnie czy ktoś lata swoim prywatnym odrzutowcem, albo ile miast lub milionów ludzi ma pod sobą. To nie ma znaczenia. Wielcy i najniżsi z tej ziemi, wszyscy oni spędzą czas w wieczności. Będą żyć tam na wieki wieków „Gdzie robak nie umiera ” (Marek 9:48).

Piekło nie będzie takim samym przeżyciem dla każdego. Niektórzy otrzymają niewiele razów, inni otrzymają wiele razów (Luk12:47-48). Coś ci powiem –wolałbym raczej być najmniejszym w Królestwie Boga niż największym w królestwie diabła, zarówno w czasie jak i w wieczności .

Możesz powiedzieć, „Nie wierzę w Boga. Wobec tego nie chcę o tym wszystkim słuchać. „Dobrze, przyjacielu, pozwól mi przekazać ci to z miłością. Jeżeli lubisz pić, chodź z pijakami. Jeżeli lubisz pożądać, chodź z prostytutkami. W piekle, jeśli jesteś poddany pożądaniu, to będziesz je miał, ale nic ciebie nie zaspokoi. Jeżeli pijesz, to będziesz jeszcze bardziej spragniony. Nic nie będzie w stanie zaspokoić twojego pragnienia. Zapłaciłbyś okup króla choćby za jednej kroplę wody, ale jej tam nie ma. Mniejsza o inne rzeczy które pijesz .

Kiedy Miłosierdzie Odchodzi Na Zawsze

Chcielibyśmy móc zmienić parę rzeczy kiedy osiągniemy wieczność, przynajmniej ci ci są zgubieni.

W Księdze Objawienia:6:16 czytamy: „I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, I przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?” A w Objawieniu 9:6: „A w owe dni będą ludzie szukać śmierci, lecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć omijać ich będzie.”

Wierzę, że nastąpi dzień kiedy człowiek przyłoży sobie broń do głowy i zdmuchnie swój mózg, lecz ku swojemu zdumieniu, będzie nadal żywy. Skoczy ze szczytu Empire State Building lecz nadal będzie żyć. „Będą szukać śmierci, ale jej nie znajdą.”

Jest to niesamowite. Ludzie szukają śmierci, ale jej nie znajdują. Pomyśl o ludziach jak widzą każdy swój grzech, który kiedykolwiek popełnili, czy to grzechy ciała, czy ducha, lub przeciwko Bogu czy człowiekowi. Ścigani przez ujadające psy gończe piekła wołają, „Gdybym tylko mógł umrzeć i wydostać się stąd!” A jednak kto próbuje umierać, nie umrze .

W Objawieniu 4, znajdujemy obraz Chrystusa na tronie w Niebie, a wokół tronu widzimy tęczę, która jest znakiem przymierza miłosierdzia, oraz dwudziestu czterech starców. Natomiast na sądzie nikt nie dzieli sprawiedliwości z Jezusem. On jest najważniejszy na tronie . Nie ma tam dwudziestu czterech starców. Nie ma tam morza ze szkła. Nie ma tam tęczy miłosierdzia. Gdyż miłosierdzie odeszło na zawsze.

Na miłosierdzie nie jest jeszcze za późno

Nie ważne jak pokręcone i skorumpowane jest twoje obecne życie. Nie jest jeszcze za późno, by prosić o przebaczenie. Bóg może, i z pewnością ci wybaczy, jeśli będziesz żałować za swoje grzechy, błagać o krew Chrystusa, i prosić o miłosierdzie! Nie jest za późno by prosić o zmiłowanie. Zastanawiasz się, „Czy Bóg rzeczywiście może wybaczyć mi całą zgniliznę i zepsucie mojego życia? ” On na pewno może ? Dlaczego? Ponieważ dzisiaj Jezus jeszcze zasiada na tronie miłosierdzia. Tam możesz znaleźć Jego łaskę i pomoc. Ale kiedy zobaczymy Go na sądzie, nie będzie już tronu miłosierdzia. On zasiądzie na tronie sprawiedliwości. Przychodząc pierwszy raz na ziemię Chrystus był czuły, Baranek Boży, który chodził dookoła, całował małe dzieci i błogosławił ludzi. Nie ma nic piękniejszego niż małe jagnię, ale nie ma nic straszniejszego niż gniew Jagnięcia. Pewnego dnia Boże miłosierdzie zostanie odcięte wtedy poznamy co to gniew Jagnięcia .

Pomyśl o wszystkich plemionach i narodach, które będą sądzone. Pomyśl o faraonie i Herodzie Wielkim stojącymi przed Jezusem i rozliczającymi się ze swoich czynów. Czy przechodziłeś dzisiaj przez swoje cierpienia? Może dzisiaj rano przypalił się boczek lub wydarzyła się jakaś inna tragedia. Czy pomyślałeś dzisiaj rano o tym, że ktoś dla Chrystusa stracił swoją głowę w Afganistanie, w Wietnamie albo w Rosji ? Czy sądzisz, że Stalin kiedykolwiek pomyślał, że po wszystkich krwawych czystkach jakie zrobił, będzie musiał odpowiadać za każdą cenną kroplę krwi, jaką kiedykolwiek przelał?

Psalmista Dawid mówi, „zebrałeś łzy moje w bukłak” (Psalm 56:8). Nie wierzę, że jeśli ktoś kiedykolwiek wylał łzę, czy to współczując komuś, albo z powodu złamanego serca, to ona spadła na ziemię. Nasze łzy są przechowywane przez Boga, i On policzy je pewnego dnia. Żydzi być może wołają na Hitlera, „Boże, ukaż go, ukaż go! Rozpal mocniej piec w piekle.” Lecz posłuchaj, Bóg nie potrzebuje jakichkolwiek przypomnień.

„Czyż ten, kory jest Sędzią wszystkiego na ziemi nie ma stosować prawa?” (1 Moj.18:25). Jeżeli człowiek kieruje się żądzą, jeżeli jego umysł pełen jest niegodziwości, jeżeli przez swoje własne działania prosi się by zostać wraz z własnym grzechem i niedolą odrzuconym przez Boga na wieki wieków — wtedy co ? Jak myślisz, co stałoby się gdybyś zabił sześć milionów ludzi w taki sposób? Bóg przyniesie każdy uczynek, z każdą ukrytą rzecz przed oblicze sądu..

Dobroć I Surowość Boga

Myślę, że powinniśmy uważać, czy ludziom przekazujemy tylko część Ewangelii. Musimy być bardzo ostrożni stosując utarte technikach ewangelizacji. Tak, to prawda, że Bóg nas kocha, ale czy przypominasz ludziom zarówno o dobroci jak i surowości Boga ? Jedna rzecz niewątpliwie zła na świecie, to myśl, iż Jezus Chrystus dokonał już całego dzieła. Lecz tak naprawdę to on nawet nie zaczął. Gdyż stoi On u kresu drogi każdego człowieka, bogatego, czy biednego, niewolnika czy wolnego, czarnego czy białego. Czy przypominasz wszystkim, że nadejdzie dzień kiedy miłosierdzie zostanie odcięte na zawsze? Czy przypomnisz im, że w piekle ludzie modlą się, ale nikt im nie odpowiada? Martwi, wielcy i mali, staną przed Bogiem tego niesamowitego dnia. Księgi zostaną otwarte, a sprawiedliwość, nie miłosierdzie, zwycięży. Tam nie będzie żadnej litości. Litość odeszła na zawsze. Mnóstwo ludzi zawoła, „Przeminęło żniwo, skończyło się lato, a nie jesteśmy wybawieni!” (Jer.8:20). Czy przypominasz im, że Bóg zasiada ciągle na tronie miłosierdzia? Czy przypominasz, że każdy, bez wyjątku, pewnego dnia stanie przed Sędziowskim Tronem Chrystusa ? 

Bądź mądry, żałuj za grzechy, i wierz Ewangelii!

Leonard Ravenhill
Tłumaczenie Bernard Kowalczyk
e-mail: [email protected][email protected]
 

Copyrigtht © 1994 Leonard Ravenhill, Lindale, Teksas 

Wersja HTML, Copyright © 1999 Czytelnia Chrześcijanina

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz