Wypisz werset z Biblii


[Skróty ksiąg] [Wspaniałe wersety]

Podaj adres cytatu, który chcesz wyświetlić i wciśnij przycisk „Wypisz”. Możesz podać pojedyńczy werset np. 2Tm2:3 lub cały zakres, np. 1Kor13:1-13 itp.

Skróty ksiąg