Ks. Psalmów

On miłuje prawo i sprawiedliwość: ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej.

(Ks. Psalmów 33:5, Biblia Tysiąclecia)

Królem jest Potężny, co kocha sprawiedliwość. Ty ustanowiłeś to, co jest słuszne, prawo i sprawiedliwość w Jakubie Ty ustanowiłeś.

(Ks. Psalmów 99:4, Biblia Tysiąclecia)

Wykonuję prawo i sprawiedliwość: nie wydawaj mię moim ciemięzcom!

(Ks. Psalmów 119:121, Biblia Tysiąclecia)

Ks. Jeremiasza

To mówi Pan: Wypełniajcie prawo i sprawiedliwość, uwalniajcie uciśnionego z rąk ciemięzcy, obcego zaś, sieroty i wdowy nie uciskajcie ani nie czyńcie im gwałtu; krwi niewinnej nie rozlewajcie w tym miejscu!

(Ks. Jeremiasza 22:3, Biblia Tysiąclecia)

Czy się w tym okazujesz królem, że masz zapał do [budowania z] cedru? A może twój ojciec nie jadł i nie pił? Lecz on wykonywał prawo i sprawiedliwość i dlatego zażywał pomyślności.

(Ks. Jeremiasza 22:15, Biblia Tysiąclecia)

Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana - kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi.

(Ks. Jeremiasza 23:5, Biblia Tysiąclecia)

W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi.

(Ks. Jeremiasza 33:15, Biblia Tysiąclecia)

Ks. Ezechiela

Tak mówi Pan Bóg: Niechże wam to wystarczy, wy, władcy Izraela! Połóżcie kres gwałtowi i uciskowi, a wypełniajcie prawo i sprawiedliwość! Zaprzestańcie obdzierania ludu mojego! - wyrocznia Pana Boga.

(Ks. Ezechiela 45:9, Biblia Tysiąclecia)


Z 35584 wersetów frazę 'prawo i sprawiedliwość' znaleziono w 8
Wypisano wystąpienia 1-8

Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020