Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy.

(1 List Jana 1:8, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019