Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.

(1 List Jana 1:9, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019