On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.

(1 List Jana 2:2, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019