A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma.

(1 List Jana 3:5, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001