Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.

(1 List Jana 3:8, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019