W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.

(1 List Jana 4:17, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001