Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.

(1 list do Koryntian 11:26, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019