Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.

(1 list do Koryntian 11:26, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001