Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej; lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny.

(1 list do Koryntian 11:7, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019