bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem.

(1 list do Koryntian 12:13, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019