bo też w jednym Duchu wszyscy zostali¶my ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostali¶my napojeni jednym Duchem.

(1 list do Koryntian 12:13, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001