A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.

(1 list do Koryntian 12:4-6, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001