A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.

(1 list do Koryntian 12:4-6, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019