A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi.

(1 list do Koryntian 12:7, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019