A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi.

(1 list do Koryntian 12:7, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001